image
بارها لانه پرندگان را در محیط اطراف خود دیده باشید که چگونه و با چه مهارت خاصی چوبها را گردآوری و آنها را بنا می کنند.محور زنديه هنوز پايگاه پژوهشي ندارد!

image
به باور برخي از كارشناسان حوزه ميراث فرهنگي فارس، محور زنديه با دارابودن بيش از 10 اثر تاريخي همچنان مهجور است و جا دارد مسئولين كشوري و استاني نسبت به رسيدگي به وضعيت كنوني اين محور هرچه سريع تر اقدامات لازم را به انجام رسانند.
Copyright 2002-2012 Parsfootball.com - All rights reserved
Powered by RasaRayane.Com